Säkerhet

Det finns ännu inga varningsskyltar som varnar för korsningar, stopp vid vägöverfarter, enkelriktad trafik, mötande trafik på leder, hopp och dropp samt annan fara. Ta det därför extra varsamt tills dessa är på plats.

  • All aktivitet sker på egen risk.
  • Hjälm är ett krav vid cykling för alla på Sigtuna Bike Arena.
  • Undvik att cykla mot åkriktningen. Om du ändå gör det, kliv åt sidan vid möte.
  • Stanna inte i onödan där sikten är begränsad.
  • Undvik att promenera i utförslederna. Om du ändå gör det, var uppmärksam för cyklister och kliv åt sidan.
  • Vid olycka ring 112. Om du har Laddat ner appen och ringer ifrån den så har de lättare att lokalisera vart olyckan inträffat

Allmänna regler

  • Motorfordon är helt förbjudna på alla leder.
  • Ridning är inte tillåten på XCO-Banan
  • Åtgärda gärna hinder/skräp på banan. Om det är fråga om större hinder så informera klubben på e-post för åtgärd.
  • Visa hänsyn mot fotgängare och andra cyklister i området.

De befintliga stigar som markeras upp är till för alla som vistas i skogen. Vi delar på stigen och visar ömsesidig hänsyn till varandra. Ni som cyklar, tänk på att det går fort och att ni upptäcks sent så rulla sakta vid möten med andra och ta det försiktigt i skymda kurvor.

Inget STRAVA-segment är viktigare än vårt rykte i skogen. Vissa stigar korsar andra stigar.

Det är inte tillåtet att på eget bevåg modifiera lederna eller bygga nya leder. Alla byggnationer ska ske i Sigtuna Sports club regi som har avtal med alla markägare. Om ni har synpunkter eller önskemål eller vill hjälpa till med våra ledbyggen, så kontakta oss gärna.