XCO – Banan

Den sammanlagda längden av XCO-banan i Sigtuna är ca 5 kilometer. Grunden av XCO-spåret består av en blågraderad flowtrail, med alternativa A-linjer på vissa ställen. Den bana som är byggd i Sigtuna Bike Arena uppfyller riktlinjerna för vad en tävlingsbana ska innehålla för att matcha elitens krav vid XCO-tävlingar. Som komplement till den blå Flowtrailen så är banan kompletterad med olika ”extraslingor”, från den blå banan som är graderad i Röd eller svart svårighetsgrad.

Flowtrail är ett begrepp som används för att, såsom namnet beskriver, beskriva en led eller bana med bra ”flyt”. Konkret betyder det att leden är befriad från tekniskt svåra partier, uppstickande rötter, stubbar eller stenar i åkytan. En flowtrail kännetecknas också av svängarna är doserade för att ge stöd till cyklingen. Nivåskillnader uppemot en meter, oftast så kallade Rollers, kan adderas för att banan inte ska bli för statisk, men generellt undviks rena hopp som kan göra cyklingen riskabel för ovana åkare.

 

Leder för stigcykling

Det finns 2 olika spår för stigcykling i Hällsboskogen i Sigtuna. Stigcyklingen är utformad med den blå leden (5.1km) som grundslingan. Från den leden utgår sedan den gula slingan (6.3km), för att sedan komma tillbaka till blå slinga. Vill man köra en lite längre slinga så kör man med fördel de båda efter varandra.
 
 

Spårkarta till spåren finner ni här: Sigtuna Bike arena

Kommande

Vår vision är att etablera Sigtuna som mälardalens främsta och mest hållbara cykeldestination.

Förutom vår XCO-Bana samt de leder som vi idag har för stigcykling, så kommer det bana under hösten (2021) att kommer det byggas en flowtrailen kommer att anläggas direkt utanför skolan intill den traditionella cykelvägen mot Hällsbo. Avsikten är att locka fler barn att cykla till och från skolan. Vi tror den kommer bli ett populärare alternativ än den konventionella cykelvägen.

I fas två planeras det för en asfalterad pumptrack med standard som tillåter officiella VM-kvaltävlingar, men även vardagslek för barn och ungdomar som cyklar, åker kickbike eller skateboard.

Önskemål finns också om att i förlängningen knyta ihop Sigtuna och Uppsala genom exempelvis Upplandsleden samt att erbjuda uppmärkt rekreationscykling.

Det pågår kontinuerligt lite arbete med spåren för att den ska bli bättre, om ni har idéer så är de välkomna.