Bygget av XCO-Banan är nu igång, Vi har senaste veckan kört ut byggnadsmaterial på lämpliga ställen runt spåret så att Sweden Mountainbike skall kunna göra spåret roligt och att det på smälter in i naturen på ett naturligt sätt. Tyvärr är det lite blött just nu, så att vissa delar av skidspåret har fått några skador. Detta är givetvis något vi kommer se över och åtgärda i god tid innan snön faller i Sigtuna i år.