Sigtuna Bike Arena – Mälardalens mest kompletta anläggning för utomhuscykling

Samarbete och hårt arbete ligger bakom att Sigtuna stadsängar snart kommer att kunna erbjuda boende, kommuninvånare och besökare tillgång till en av Sveriges häftigaste cykelanläggningar. Den ideella idrottsföreningen Sigtuna Sports Club har tillsammans med Sigtuna stadsängar Exploateringsbolag fört diskussioner om hur en mountainbikebana kan integreras i Sveriges mest hållbara stadsdel. Den 3 juni beviljade Allmänna Arvsfonden 5 miljoner kronor i stöd för projektet.

Sigtuna Bike Arena kommer banan att heta och ambitionen är att erbjuda cykling som passar alla – proffs, motionärer, familjer, barn och ungdomar. Banan blir en så kallad XCO-bana (Cross Country Olympisk disciplin) dvs en mountainbike-bana med byggda hinder som håller OS-klass.

– Vi är stolta över att vi på en mängd olika sätt idag bygger Sveriges mest hållbara stadsdel. Med en visionsstyrd planeringsprocess i grunden och med fokus på hållbar stadsplanering utifrån social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet är stadsdelen unik. Nu blir den än mer unik då vi även med hållbarhet i fokus integrerar en mountainbike-bana. Men Exploateringsbolaget har redan visat att det med lokal förankring och goda samarbeten är möjligt att integrera både service och omväxlande aktiviteter för boende och besökare. Stadsdelen kan idag stoltsera med ett eget skidspår en padelhall (klar 2021), orienteringsytor i omkringliggande skog, en ny hälsoanläggning och glädjande nu också en OS-klassad XCO-bana. Det är väl hållbarhet om något. Att skapa en plats där människor kan leva och bo med service nära och ett urval av aktiviteter säger Kim Hultén, Verksamhetschef, Sigtuna Stadsängar Exploateringsbolag.

Banan kommer paketeras så att den så långt det är möjligt följer den redan fantastiska naturen som omsluter stadsdelen. Sigtuna Bike Arena kommer att lämpa sig likväl för nybörjare och barn som elit då varje hinder har olika svårighetsnivåer. Stor hänsyn kommer att tas så att inga konflikter mellan skidspår, löpning, friluftsliv och cykel sker då det är viktigt att alla ska kunna vistas i naturen oavsett om man vill cykla, springa, gå eller bara sitta och kontemplera.

– Det tänket genomsyrar hela vår idé. Det ska finnas något för alla. Segment som passar för olika åldrar och cyklister säger Fredrik Jonson, Ordförande Sigtuna Sports Club.

Tanken är att arrangera internationella tävlingar men framför allt ska banan vara öppen för alla. Förutom XCO-banan kommer det att anläggas en teknikyta för träning med olika hinder, en så kallad flowtrail som är en gruppbana som går utför samt röjning och utmärkning av stigleder i intilliggande Hällsboskogen. I fas två planeras även en asfalterad pumptrack med standard som tillåter officiella VM-kvaltävlingar, men även vardagslek för barn och ungdomar som cyklar, åker kickbike eller skateboard.

– Vår vision är att etablera Sigtuna som Sveriges främsta och mest hållbara cykeldestination. Det känns extra roligt att etablera mountainbikebanan här då stadsdelen redan ligger perfekt med naturen runt knuten men också roligt då detta adderar mervärde till en stadsdel som redan innan jobbat inriktat med att skapa platser för möten, aktivitet och närhet till service säger Fredrik Jonson.

Banan väntas stå klar i mitten av 2021. Utöver banan finns planer på service såsom verkstad, cykeltvätt, cykelförvaring och en del annat. Önskemål finns också om att i förlängningen knyta ihop Sigtuna och Uppsala genom exempelvis Upplandsleden samt att erbjuda uppmärkt rekreationscykling.

 

För mer information om Sigtuna Bike Arena, vänligen kontakta:

Ulf Höglin, ordförande Sigtuna Sports Club
070-20 640 68
ulf.hoglin@sigtunasportsclub.se