Arbetet med banbygget har fortlöpt under veckan och nu är 880m klar av de dryga 5km. Vi är nu framme vid en sk. ”Rockgarden” som kommer vara ett alternativspår för de som vill ha en lite mera utmaning.